ČESKÉ RUCE 13. 10. 2016

Festival ručních řemesel se uskutečnil 13. 10. 2016 v Paspově sále Staropramenu, v Praze 5.

Jitka Kudláčková o akci: Podporujeme v širším kontextu českou ruční práci a snažíme se zviditelnit práci řemeslníků, jimž se podařilo vzkřísit a zachovat kvalitu české ruční práce a konkrétného daného řemesla. Chceme tímto vyslat společenský impulz ke zvědomění hodnot naší země: zvědomit sílu lidské práce, od níž se odstupuje a tím se zbavujeme síly a kořenů, na nichž je naše kultura a národ postaven. Snahou je vzbudit v lidech povědomí o tom, že naše kultura vzešla z tradičních řemesel a cechů a díky tomu jsme dnes bohatou civilizací. Z původních řemesel stále čerpáme inspiraci i v současné světové konkurenci. Mnoho z nás dnes netuší, jak významná a důležitá je ruční práce a jak může um a poctivé řemeslo zajistit perspektivu nám všem a našim dětem v budoucnosti.

Organizovali: České klenotnictví JK Jitka Kudláčková Jewels a Městská část Praha 5.

https://www.jk.cz/