BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ - 10.10.2019

10.10.2019 - Bylo mi ctí podpořit svou tvorbou spolek Bílý kruh bezpečí, který již 28 let pomáhá lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Šaty do dražby vynesla s lehkostí a humorem herečka Monika Zoubková. Celým večerem nás provázel vtipný moderátor Karel Voříšek. Prezidentka spolku BKB Petra Vitoušová seznámila všechny přítomné jak s úspěchy spolku, tak i s úskalími jejich činnosti. Jsem ráda, že jsem mohla svým dílem přispět.